Відділ освіти Драбівської районної державної адміністрації

Оголошення

Оголошення про проведення          конкурсу на посаду фахівців  Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»Драбівської  районної ради

Повне найменування:

- Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Драбівської районної ради Черкаської області.

Юридична адреса:

- 19801 Черкаська область, Драбівський район, смт. Драбів, вул. Центральна, 75.

Найменування посади:

- вчитель-логопед з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення;

- вчитель-дефектолог з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку;

- практичний психолог з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;

- вчитель-реабілітолог з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

Умови оплати праці:

- на педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду:

- на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. Стаж роботи за фахом не менше 60 відсотків педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру повинен становити три або більше років.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі та строки їх подання:

- Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі;

- копію трудової книжки;

- копію (копіії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу в районній громадсько-політичній газеті «Драбівщина» на офіційному веб-сайті відділу освіти Драбівської районної державної адміністрації та на офіційному веб-сайті Драбівської районної ради. Останній день прийняття документів 31 липня 2019 року.

Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

- Конкурс проводитиметься 1 серпня 2019 року за адресою: Драбівська районна рада вул. Центральна, 69, смт. Драбів, 19801.

         Конкурс передбачає складання кваліфікованого іспиту та проведення співбесіди.

         З умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному веб сайті Драбівської районної ради.

         За додатковою інформацією щодо проведення конкурсного відбору звертатись директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Драбівської районної ради Черкаської області Демидюк О.В. за електронною поштою : drabiv_irc2019@ukr.net та за телефоном 31 3 03.

 

Орієнтовний перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду директора та фахівців ІРЦ

 

1. Знання законодавства в сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами

Міжнародне законодавство у сфері інклюзивної освіти.

Право дітей з особливими освітніми потребами на освіту у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872.

Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 06.02.2015 № 104/52.

Основні завдання та склад ІРЦ, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545.

Організація проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

Назвіть документацію, яку необхідно подати батькам дитини з ООП для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

Охарактеризуйте порядок та підстави для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

 

2. Знання основ спеціальної педагогіки

Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

Причини порушень психофізичного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання  дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра.

Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери.

Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами