Відділ освіти Драбівської районної державної адміністрації

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

- реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

 

- створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

 

- здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах району і належать до сфери управління державної адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів;

 

- зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

 

- аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

 

- організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 

- контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

 

- участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

 

- проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;

 

- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я і захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.